Logo  Franz Fischer
  Spedition GmbH

Drive forward in green

Icon DEIcon ENIcon PLHome > Odcisk


Franz Fischer Spedition GmbH
Nienburger Bruchweg 11
D-31582 Nienburg/Weser


Telefon +49 (0) 5021/9797-0
Fax +49 (0) 5021/9797-17

E-mail service@spedition-fischer.de
Internet www.spedition-fischer.de

NIP VAT-EU: DE 116 150 985
Numer identyfikacji podatkowej: 34/200/04615

Forma spółki: GmbH
Rejestr handlowy: HRB 30133 AG Walsrode
Managing Director: Franz Fischer sen. and Franz Fischer jun.

Jurysdykcja/miejsce: Nienburg/Weser
Właściwy organ nadzorczy: Bundesamt für Güterkraftverkehr
Werderstr. 34
50672 Köln
Właściwy wydział komunikacji i transportu: Landkreis Nienburg / Weser
Straßenverkehrsamt
Kräher Weg 60
31582 Nienburg
Właściwy organ nadzorczy specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów: Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim
Hindenburgplatz 20
31134 Hildesheim

Ogólne warunki handlowe

Pracujemy wyłącznie w oparciu o Ogólne Niemieckie Warunki Spedycyjne 2017 (ADSp 2017) Mamy zawarte ubezpieczenie spedecyjne za pośrednictwem SVG Dolna Saksonia/Saksonia Anhalt e.G. z KRAVAG-LOGISTIC ubezpieczenie AG, Hamburg.

Uwaga: ADSp 2017 odbiega od przepisów w punkcie 23 w odniesieniu do maksymalnej odpowiedzialności za szkody (§ 431 HGB), odpowiedzialności za transport multimodalny, w tym transport morski i w przypadku nieznanego miejsca uszkodzenia 2 SDR / kg, w przeciwnym razie reguła odpowiedzialności 8 , 33 SZR / kg do dodatkowe 1,25 miliona euro na roszczenie i 2,5 miliona euro na zdarzenie straty, ale co najmniej 2 SDR / kg.


Informacja dotycząca odpowiedzialności

Pomimo starannej kontroli nie ponosimy odpowiedzialności za treść linkow zewnętrznych. Za treść wstawionych stron jest odpowiedzialny wyłącznie ich operator.


Prawo autorskie i prawo do oznaczenia

O ile nie zannaczono inaczej, wszystkie strony tej witryny internetowej są chronione prawem autorskim. Dotyczy to w szczegolności tekstów, zdjęć i grafiki w tym ich rozmieszczenie na stronach internetowych. Powielanie albo wykorzystanie takich stron (albo ich części) w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych oraz ich publikacjach (w tym w internecie) jest dozwolona tylko za wcześniejszą zgodą.
Polityka prywatności

Datenschutzsiegel 2020

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej witryny internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to każde dane, które pozwalają na Twoje zidentyfikowanie. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Mówi również o tym, do jakiego celu się to odbywa.

Należy pamiętać, że transmisja danych przez Internet (na przykład podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona dostępu do danych przez osoby trzecie nie jest możliwa.

Zbieranie ogólnych informacji

Z każdym dostępem do tej witryny będzie pobierana automatycznie informacja przez nas lub przez dostawcę przestrzeni internetowej. Informacja ta, zwana także plikami dziennika serwera, ma charakter ogólny i nie zezwala na wyciąganie wnioskow związanych z Twoją osobą.

Gromadzone będą przede wszystkim: nazwa strony internetowej, data i godzina zapytania serwera, ilość danych, przeglądarka i wersja przeglądarki internetowej, użyty system operacyjny, nazwa domeny Twojego dostawcy internetu, tak zwany adres odsyłający URL (strona z której uzyskałeś dostęp do naszej witryny) i adres IP.

Bez tych danych technicznie nie byłoby możliwe dostarczenie i wyświetlenie zawartości strony internetowej. W związku z tym zbieranie danych jest konieczne.

Ponadto wykorzystujemy anonimowe informacje do celów statystycznych. Te informacje pomagają nam udoskonalić technologie i witrynę internetową. Zastrzegamy sobie również prawo do dodatkowej kontroli plików dziennika w przypadku nielegalnego korzystania z naszej witryny.

Połączenie tych danych z innymi żródłami danych nie zostanie wykonane.

Twoje prawo do informacji, usunięcia i zablokowania

W ramach obowiązujących przepisów prawa masz prawo w każdej chwili do uzyskania nieodpłatnej informacji o przechowywanych Twoich danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz o celu przetwarzania danych, a także ewentualnie prawo do sprostowania, zablokowania albo usunięcia danych. Wyjątek stanowią dane przechowywane na podstawie przepisów ustawowych lub potrzebnych do regulaminowych procesów operacyjnych. Aby blokada danych mogła być przeprowadzona w dowolnym momencie, dane do celów kontrolnych będą przechowywane w pliku blokady. Jeśli dane nie są objęte prawnym obowiązkiem archiwizacji, usuniemy je na Twoje żądanie. Jeśli obowiązek archiwizacji wejdzie w życie, wtedy zablokujemy Twoje dane. W przypadku wszystkich pytań i wątpliwości dotyczących korekty, blokowania lub usuwania danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym administratorem ochrony danych w danych kontaktowych w nieniejszej polityce prywtności lub pod adresem podanym w odcisk.

Dane osobowe

Przetwarzamy dane osobowe w kontekście profilaktyki i gospodarności danych tylko w takim zakresie i tak długo, jak jest to konieczne do korzystania z naszej strony internetowej lub jest wymagane przez prawo. Poważnie traktujemy ochronę danych osobowych i ściśle przestrzegamy odpowiednich przepisów prawnych i niniejszej polityki prywatności podczas gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Jeśli cel zbierania danych zostanie zmieniony lub upłynie termin legalnego przechowywania, zebrane dane zostaną zablokowane lub usunięte. Regularnie nasza strona internetowa może być używana bez przesyłania danych osobowych. Gdy zbieramy dane osobowe - takie jak imię i nazwisko, adres lub adres e-mail - zbieranie danych jest dobrowolne. Bez Twojej wyraźnej zgody informacje te nie zostaną ujawnione stronom trzecim. Należy pamiętać, że dane w Internecie nie zawsze są przesyłane w bezpieczny sposób. Szczególnie w przypadku ruchu e-mail nie można zagwarantować ochrony podczas wymiany danych.

Cookies

Ta strona wykorzystuje tak zwane pliki cookie. Są to pliki tekstowe, które zostaną zapisane na Twoim komputerze z naszego serwera. Pliki cookie zbierają dane o Twojej przeglądarce, adresie IP, systemie operacyjnym i połączeniu z Internetem. Nie kojarzymy tych informacji z danymi osobowymi i nie udostępniamy ich osobom trzecim bez Twojej zgody.

Pliki cookie spełniają dwa główne zadania: pomagają nam, żeby Twoje korzystanie ze strony było łatwiejsze i umożliwiają prawidłową prezentacje strony internetowej. W żadnym przypadku pliki cookie nie są używane przez nas w celu umieszczenia szkodliwego oprogramowania albo wirusów.

Możesz również korzystać z naszej strony bez używania plików cookie. W tym celu należy zmienić odpowiednie ustawienia w przeglądarce, a mianowicie zwrócić się do funkcji pomocy w Twojej przeglądarce, aby wyłączyć pliki cookie. To może skutkować ograniczoną reprezentacją i funkcjonalnością naszej strony internetowej.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, to Twoje dane z tego formularza, w tym dane kontaktowe, które nam podałeś, zostaną zapisane w celu przetwarzania zapytania albo dodatkowych pytań. Nie udostępniamy tych danych stronom trzecim bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Twojej zgody (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Możesz odwołać tę zgodę w dowolnym momencie. Wystarczy wysłać do nas neformalną wiadomość e-mail. Legalność przetwarzania danych do momentu odwołania zgody pozostaje nienaruszona.

Dane wprowadzone przez Ciebie w formularzu kontaktowym zochowamy dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie, wycofanie zgody na przechowywanie lub rezygnacje z przechowywania (np., po zakończeniu przetwarzania Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy – w szczególności okresy przechowywania– pozostają nienaruszone.

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek z zasilanej przez Google strony YouTube. Operatorem witryny jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli odwiedzasz jedną z naszych witryn z wtyczką YouTube, będziesz połączony z serwerami YouTube. Serwer YouTube zostanie poinformowany o odwiedzonych stronach.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, zezwalasz YouTube na powiązanie zachowania przeglądania bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Korzystanie z YouTube leży w interesie lepszej prezentacji naszej strony internetowej. Stanowi to uzasadniony interes o którym mowa w Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

Sprzeciw wobec otrzymania e-maili reklamowych

Niniejszym nie wyraża się zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku zamieszczenia stopki do przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych informacji reklamowych, na przykład wiadomości e-mail będących spamem.

Zmiana naszej polityki prywatności

Aby mieć pewność, że nasz polityka prywatności jest zawsze zgodna z aktualnymi wymagami prawnymi, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w dowolnym momencie. Ma to również zastosowanien w przypadku, gdy polityka prywatności musi zostać dostosowana do nowych usług. Wtedy nowa polityka prywatności obowiązuje na naszej stronie internetowej podczas Twojej następnej wizyty.

Inspektor ochrony danych

Skontaktuj się z nami:
Alexander Eggers
Phone: +49 (0)5021 / 889 988
email: datenschutz@spedition-fischer.de


Niniejsza polityka prywatności została utworzona na podstawie e-recht24.de, datenschutzexperte.de and mein-datenschutzbeauftragter.de